REVISTA STUDII DE SECURITATE PUBLICĂ
ISSN 2284-8592
ISSN-L 2284-8592

Revista „Studii de securitate publică” (ISSN 2284-8592) este o publicaţie ştiinţifică editată de Departamentul de Poliţie din cadrul Facultăţii de Poliţie a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti (România) cu apariţie trimestrială şi are drept obiective realizarea unor studii, analize şi cercetări în domeniul securităţii publice, prin abordarea unor aspecte complexe şi de actualitate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, adresându-se studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi specialiştilor instituţiilor statului cu atribuţii în domeniul securităţii publice.

Caracterul pronunţat ştiinţific al revistei rezidă din conţinutul următoarelor secţiuni componente:
SECŢIUNEA I – DOCTRINA DE SECURITATE PUBLICĂ
- cuprinde studii, analize şi cercetări privitoare la conceptul de securitate, principiile care stau la baza sistemului de securitate publică, rolul şi necesitatea sistemului de securitate publică.

SECŢIUNEA II – PROVOCĂRI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII PUBLICE
- cuprinde studii, analize şi cercetări privitoare la principalele provocări actuale în domeniul securităţii publice (riscuri, ameninţări, vulnerabilităţi, formele de criminalitate care afectează sistemul de securitate publică).

SECŢIUNEA III – MANAGEMENTUL SECURITĂŢII PUBLICE
- cuprinde studii, analize şi cercetări privitoare la managementul strategic şi operaţional în domeniul securităţii publice, managementul instituţional şi referinţe legislative comparate  la nivel european şi internaţional în domeniul securităţii publice.

SECŢIUNEA IV - ETICĂ ŞI DREPTURILE OMULUI ÎN SISTEMUL DE SECURITATE PUBLICĂ
- cuprinde studii, analize şi cercetări privitoare la rolul şi necesitatea respectării drepturilor omului şi a normelor eticii şi deontologiei în sistemul de securitate publică.

SECŢIUNEA V – COOPERAREA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII PUBLICE
- cuprinde studii, analize şi cercetări privitoare la cooperarea intra şi interinstituţională la nivel naţional, cooperarea judiciară şi poliţienească la nivel european şi internaţional în domeniul securităţii publice.


Web design & development: Ioan-Cosmin MIHAI Copyright © 2012 - Studii de Securitate Publică